Naga Siren Item Build

Mirana Nightshade Item Build

Luna Moonfang Item Build

Magina Item Build

Sand King Item Build

Tidehunter Item Build

Slardar Item Build

Skeleton King Item Build

Lycanthrope Item Build

Pit Lord Item Build